KILAVUZLU AYAK

Dikiş makinesinin temel parçaları ve işlevi

29 Nisan 2019 Yazar admin 0

Dikiş Makinesi:

“Düz dikiş makineleri temel bir dikiş olan düz dikişi gerçekleştiren makinedir. Bu makinelerde dikiş oluşumu iğnenin aşağı-yukarı hareketi ve kavrayıcının iğne ipliğini yakalayarak ipliklerin birbirine bağlanması ile meydana gelir.
Klasik düz dikiş makineleri alt transportludur. Kalın kumaşlarda, birleştirme dikişlerinde ya da astar, vizotin, kumaş gibi birkaç malzemenin birlikte dikildiği durumlarda üst transportlu ve iğne transportlu makineler kullanılır.
Düz dikiş makinelerinde diferansiyel transport da kullanılmaktadır. 301 tip dikiş yapan dikiş makinesi, düz dikiş makinesi olarak adlandırılır. Diğer makineler özel makineler olarak kabul edilir. Çünkü; 301 dikiş sınıfı makine, pek çok giysiyi yapabilmek ya da giysi yapımında pek çok işlemi yapabilmek için kullanılabilecek tek makinedir.”(Tekstil Dershanesi)

Sewing operation
Fig: Dikiş operasyonu (wikipedia resmi)

Dikiş makinesinin parçaları ve işlevleri:
Dikiş makinesinin iki ana parçası vardır. Biri üst kısım ve diğeri alt kısımdır. Üst kısım Baş, Kol ve Yatak içerir. Alt kısmı Band çarkı, Band çarkı, Pitman Rod, Kemer Kılavuzu, Kemer Shifter, Elbise Guard, Pedal, Bacaklar içerir.


Dikiş makinesinin üst kısımları ve fonksiyonları:Baş, Kol ve Yatak çeşitli parçalar içerir. Dikiş makinesinin üst kısımları alfabetik olarak yeni başlayanlar için aşağıda belirtilmiştir:

Fig: Various parts of sewing machine (Upper part)
 1. Arm  –  Kol                                        
 2. Balance Wheel/Hand Wheel – Denge Çarkı/ EL çarkı
 3. Bed – Yatak
 4. Bobbin – Bobin (Çağanoz)
 5. Bobbin Case – Bobin kutusu
 6. Bobbin Cover – Bobin kapağı
 7. Bobbin Winder – Masura sarma makinesi
 8. Face Plate – Yüz plakası
 9. Feed Dogs – Besleme bölümü
 10. Head – Başlık
 11. Needle – İğne
 12. Needle bar – İğne Çubuğu
 13. Needle Clamp – İğne kelepçesi
 14. Pattern/Stitch selector – Desen/Dikiş seçici
 15. Presser Foot  – Baskı ayağı
 16. Presser Foot Lever – Baskı ayağı kolu
 17. Reverse Lever –  Ters Kolu
 18. Slide Plate – Kaydırma Plakası
 19. Spool Pin – Biriktirme Pimi
 20. Spool pin for bobbin winding – Bobin sarımı için makara iğnesi
 21. Stitch regulator – Dikiş Düzenleyici
 22. Take up Lever – Kalkış kolu
 23. Tension Disc – Tansiyon diski
 24. Thread Cutter – İplik kesici
 25. Thread Guide – İplik klavuzu
 26. Throat Plate or Needle Plate – Boğaz veya iğne plakası

Dikiş makinesinin üst kısımlarının fonksiyonları aşağıda verilmiştir:


1. Kol: Kol, iğneyi çalıştırmak için mekanizma içeren başlığın eğri kısmıdır.2. Denge Çarkı / El Çarkı: Denge çarkı, mekanizmayı harekete geçirir. İğneyi elle kaldırmak ve indirmek için kullanılır. Bu tekerlek motor tarafından tetiklenir, ancak dikiş iğnesi yüksekliğini ayarlamak için elle döndürülebilir. Dikiş makinesinin sağ tarafında bulunan tekerlek.

Balance Wheel
Fig: Denge Çarkı

3. Yatak: Yatak makinenin düz kısmıdır ve altında monte edildiği besleme alanı ve mekik, alt dişliler yer almaktadır. Bu parçanın rolü, makineyi kalıcı bir yerde dinlenmek için stabilize etmektir.4. Çağanoz – Bobin: Masura, bobinin yaşadığı yerdir. Bobini tutan ve alt dişe gerginlik sağlayan bir cihazdır. İğne ipliği, bobin yuvasına doğru çekildiğinden, masura ipliği etrafına sarılır ve iğne plakasından yukarı doğru çekilir.

Bobbin Case
Fig: Masura

5. Masura Kapağı: Makine içindeki masura ve masura kasasını örter.

6. Bobbin Sarıcı: Bobbin Sarıcı, sargı ipliği sırasında bobini kontrol eder. Bobinde iplik sarma için kullanılan basit bir mekanizma. Masura sarım sırasında orta hızda olmalıdır. Eğer daha hızlı ise, ipliği uzatabilir veya kopabilir. 

Bobbin Winder
Fig: Bobin sarıcı

7. Masura: Alt ipliği sağlayan düşük makara. Masura ipliği ve iğne ipliği birbirine dolanarak bir dikiş oluşturulur

bobbin
Fig: Masura

8. Yüz plakası: Çıkarma sırasında, iğne mili, baskı çubuğu ve çekme kolu üzerindeki yağlama noktalarına erişim sağlayan bir kapak.

9. Besleme Alanı: Besleme alanı, dikiş sırasında kumaşı hareket ettiren az miktarda dokulu metaldir.

Feed Dogs
Fig: Besleme Alanı

10. Başlık: Dolap veya taşıma çantası olmayan komple dikiş makinesi.

11. İğne mili: İğne mili, bir kelepçe yardımıyla iğneyi bir ucunda tutmak için çelik çubuktur. Ana işlevi iğneye hareket etmektir.12. İğne Kelepçesi: İğne Kelepçesi iğneyi tutar ve sıkılaştırır. İğneyi gerçek yerinde tutar.

Needle Clamp
Fig: Needle Clamp

13. İğne: Bir ucunda bir nokta, diğerinde ise diş için bir delik veya göz bulunan, çok ince, ince bir metal parçadır. Giysilerde dikiş oluşturmak için iğne kullanılır.

Needle
Fig: Needle

14. Desen / Dikiş seçici: Düz dikişler veya bir nakış dikişi veya zig-zag gibi dikiş türünü belirler.

15. Baskı ayağı: Baskı ayağı, dikiş yaparken kumaşı yerinde tutar. Baskı ayağı, “High”, “Low” veya “Slant” olan makine gövdesine takılır. Seçilen dikiş için uygun baskı ayağını takın.

Presser Foot
Fig: Baskı ayağı

16. Basınç Ayak Kolu / Kaldırıcı: Bu parçanın ana işlevi baskı ayağını yükseltmek veya alçaltmaktır. Ayağın indirilmesi, iplik etrafındaki gerilim disklerine takılır. Makinenin basınç ayarını kullanarak baskı ayağının ne kadar basınç uygulayabildiğini kontrol edebilirsiniz.


17. Ters Kolu: Makinanın, mekanizmanın geriye ya da geriye doğru hareket etmesini sağlayan kolu bastırmak için çalışır.

18. Kayar Plaka: Kaydırma plakası, bobin muhafazasını örten hareketli bir dikdörtgen plakadır. Bu, makineyi kaldırmadan bobin kutusunun çıkarılmasını kolaylaştırır.19. Bobin sarımı için bobin iğnesi: Bobin sarımı sırasında iplik makarası bunun üzerine yerleştirilir.


20. Makara pimi: Dikiş makinesinin üstünde bulunur. Makara piminin ana işlevi iplik paketlerini tutmaktır. Yatay veya dikey yerinde olabilir.

Spool pin
Fig: Makara Pimi

21. Dikiş düzenleyici: Kumaş üzerindeki dikişlerin uzunluğunu ve genişliğini kontrol eder. Bu, dikişinizi ne kadar geniş veya dar olmasını istediğinizi belirler. Ve istediğiniz dikiş uzunluğu.22. Kaldırma Kolu: Çekme kolu, dikiş makinesini diş çekme ve dikiş makinesi iğnesinin yukarı konumunu bilmenin önemli bir parçasıdır. Bu kol, iğne ile yukarı ve aşağı hareket eder ve gerginliği doğru tutar.

Take up Lever
Fig: Kaldırma Kolu

23. Tansiyon Diski: Dışbükey taraflarla birbirine geçen iki içbükey disk birbirine bakmaktadır. İplik ikisi arasında geçer. Gerginlik diski dikişlerin gevşekliğini ve sıkılığını kontrol eder.

24. İplik Kesici: Birçok modern makinede, her dikişten sonra makas aramak yerine iplik kuyruklarını rahatça kesmek için makinenin sol tarafına takılan küçük bir bıçak vardır. Makinede yerleşik olarak tutulur. Genellikle iğnenin arkasında bulunur.

25. İplik Kılavuzu: İpliği yerinde tutar ve ipliği makaradan iğneye yönlendirir.

26. Boğaz Plakası veya İğne Plakası: Yarı dairesel disk plakasıdır. Bu metal plaka, besleme köpeklerini ve bobin kasasını kapsar. Tipik olarak, kumaşı belirli bir dikiş alanında yönlendirmek için kullanılabilen işaretlere sahiptir. Aşındırma yardımı ile dikişleri düz tutar.
Dikiş makinesinin alt parçaları:
Dikiş makinesinin alt kısımları alfabetik olarak aşağıda belirtilmiştir:

Lower parts of sewing machine
Fig: Dikiş makinesinin alt parçaları
 1. Band Wheel – Band Çarkı
 2. Band Wheel Crank – Band Dişli Krankı
 3. Pitman Rod – Pitman Rod
 4. Belt Guide – Kemer Tutucu
 5. Belt Shifter – Kemer Değiştirici
 6. Dress Guard – Elbise Muhafızı
 7. Treadle or Foot Pedal – Pedal veya ayak pedalı
 8. Legs – Bacak kısmı

Dikiş makinesinin üst kısımlarının fonksiyonları aşağıda verilmiştir:

 1. Band çarkı denge çarkını kayış bağlantısından geçirir.
 2. Krank mili bant çarkını hareket ettirir.
 3. Pitman Rod, band çarkını krank tekerine çevirir.
 4. Kemer Tutucu kemeri yerine tutar.
 5. Kayış Değiştirici, kayışı çarktan çıkarır.
 6. Elbise koruyucu elbiseyi tekerden korur.
 7. Pedal veya Ayak Pedalı, ayakların pitman çubuğundan bant çarkını sürmek için yerleştirildiği yerdir. Makinenin başlatılmasını, çalışmasını ve durdurulmasını düzenler
 8. Bacaklar makinenin kabinini destekleyen alandır.